షాంఘై సింగులారిటీ ఇంప్&ఎక్స్‌ప్ కంపెనీ లిమిటెడ్.

అల్లిన డెనిమ్ ఫాబ్రిక్